Skin Care

UVBlock cream SPF30

ในกรณีที่รักษาคนไข้ที่เป็นฝ้า กระ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ครีมกันแดดควบคู่ไปกับการรักษา เป็น Broadband Spectrum ที่มีค่าในการป้องกัน UVA ที่ระดับสูงสุด PA+++ และมีค่า spf 30

วิธีใช้ ใช้ทาวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า – เที่ยง ทิ้งไว้ 15 นาทีก่อนออกแดด ( ควรทาในปริมาณไม่น้อยกว่า 2 mg/cm2 )

ขนาด
150 g
500 g