ลูกค้าของเรา

  1. ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล คลินิกแพทย์ผิวหนัง
  2. ลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand ของตนเอง

สูตรผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. สูตรพัฒนาใหม่ : สูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นตาม Concept ที่สรุปจากลูกค้า
  2. สูตรมาตรฐาน : สูตรที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา ที่ผ่านการทดสอบความคงตัวและทดสอบการระคายเคืองผิว