บริการของเรา

  • คิดค้นสูตร และพัฒนาสูตรเครื่องสำอางของท่าน ด้วยทีมนักวิชาการเครื่องสำอางและแพทย์
  • ให้คำปรึกษาเรื่องด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
  • ให้คำปรึกษาเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและเหมาะสม และถูกต้องตามหลัก อย.
  • บริการเรื่องการออกแบบ สลากบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและดูโดดเด่นน่าเชื่อถือ
  • บริการออกแบบกล่อง สื่อสิ่งพิมพ์ และตราสินค้า ให้ตรงกับความต้องการและถูกต้องตามหลักของ อย.
  • ผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. และมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
  • มีอุปกรณ์ทันสมัยในการตรวจสอบ ค่ามาตรฐานต่างๆ ทดสอบความคงตัว เพื่อคุณภาพสินค้าเป็นที่มั่นใจ
  • บริการขึ้นทะเบียนจดแจ้งเครื่องสำอางกับ อย. พร้อมทั้งบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านอย่างสม่ำเสมอ
  • ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายทั้งภายในและนอกประเทศ โดยมีมาตรฐาน GMP ASEAN HARMONIZED และ UKAS